• คู่มือประชาชน
 

  
small_190858.jpg
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

240858_small.jpg
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ 2558
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศภาค 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

small_000.jpg
จับกุมสุราผิดกฎหมาย
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

small_01.jpg
ประชุมคณะทำงานพิจารณา "บริเวรใกล้เคียงสถานศึกษา"
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล