• คู่มือประชาชน
 

  
210758_01small.jpg
รับโล่ชูเกียรติ์  "บุคคลขับเคลื่อนงานงดเหล้าดีเด่นแห่งทศวรรค" 
 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

060758_small.jpg
ประชุมชี้แจงผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

020758_small.jpg
ร่วมพิธีวันคล้ายวันอสัญกรรมของจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

290658_small.jpg
กิจกรรมเครื่องดื่มแอลกฮอล์
 : ผู้บันทึกข้อมูล