ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
1410930013348-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1410488983156-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล