• คู่มือประชาชน
 

  
011058_small.jpg
รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

up_211058.jpg
ประชุมสภาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

up.jpg
วิธีการตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

up.jpg
ประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชนฯ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล