ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
1409638254606-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ สนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

52031213014842-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล