ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
1416470064396-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1415799395083-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล