1429583739211-thumb.jpg
สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1428046942741-thumb.jpg
ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1425351077559-thumb.jpg
การบริหารความเสี่ยง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

11078034_616451705122597_1065692701_n-thumb.jpg
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ฝ่ายปราบปรามออกตรวจร่วมกับชุดปฏิบัติการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล