1425351077559-thumb.jpg
การบริหารความเสี่ยง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

11078034_616451705122597_1065692701_n-thumb.jpg
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ฝ่ายปราบปรามออกตรวจร่วมกับชุดปฏิบัติการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1426578222805-thumb.jpg
โครงการ “บ้านสวย เมืองงาม ลำปางนครแห่งความสุข”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1426577740879-thumb.jpg
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง” ประจำปี งบประมาณ 2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล