ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
23650108122147-thumb.jpg
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

22910301221745-thumb.jpg
ฝ่่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล