• คู่มือประชาชน
 

  
011058_small.jpg
รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01_SMALL.jpg
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

011_SMALL.jpg
วิทยากร ค่ายพัฒนาเยาวชน
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

small_190858.jpg
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล