1410930013348-thumb.jpg
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน บ้านปงถ้ำ
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1410488983156-thumb.jpg
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1409638254606-thumb.jpg
ตรวจค้นแหล่งผลิตสุราผิดกฎหมายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ฝ่ายอำนวยการ สนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1409899351155-thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง  สาขาแจ้ห่ม  ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง : ผู้บันทึกข้อมูล